Проекты

Abdurahmon deyamush

17:00

Ведущие:
Abdurahmon Siddiqov

Ota-bobolarimizdan o'tib kelayotgan "SO'Z SAN'ATI"ni zamonaviy ko'rinishi "ABDURAHMON QIZIQ DEYAMISH" loyihasida mujassam etgan "DEYAMISH".

Другие проекты